Studenti učiteli aneb přednáškové noci

22.12.2019

Máte oblíbené téma z jakéhokoli oboru, o kterém toho spoustu víte, a rádi byste své znalosti předali dalším? Přemýšleli jste někdy, jaké by bylo ocitnout se na chvíli v roli učitele? Chtěli byste si to vyzkoušet? V tom případě jsou přednáškové noci tím pravým pro vás.

Jde o vzdělávací společenské akce, umožňující dozvědět se nové informace z nejrůznějších oborů. Témata jsou často naprosto odlišná od těch typicky školních - může jít například o odbornější témata typu stochastická termodynamika, propojení vědy a běžného života či naopak fantasy - například draci z pohledu biochemie, různé tipy od bullet-journal systém přes vaření až po boj se šikanou... a ani tento seznam zdaleka není vyčerpávající. Mnohdy bývá souběžně s přednáškami i další program, například workshopy na prezentační dovednosti, různé diskuse, kreativní koutek a další aktivity. Dovolila bych si tvrdit, že každý si něco vybere.

Účastnit se můžete jak jako přednášející, tak pouze jako posluchač. Přednášející se vždy musí předem registrovat; u posluchačů je někde registrace nutná, někde ne.

V současné době se přednášky konají v Praze (PNOC, KNOC - gymnázium Botičská), Brně (BrNOC - Gymnázium třída Kpt. Jaroše), Plzni ( PLNOC -  Gymnázium Mikulášské náměstí), Hradci Králové (HraNoL - Gymnázium Boženy Němcové), a nápad se postupně šíří do dalších měst. Tento rok se také poprvé zapojila Ostrava - konkrétně Wichterlovo gymnázium se svou π nocí.

Já se zatím zúčastnila tří přednáškových nocí - π noci, KNOCi a BrNOCi, na všech třech jsem byla jako double-přednášející s tématy z matematiky a ochrany přírody. Obecně bych tyto akce hodnotila velmi kladně. Je to zase něco jiného než typická školní výuka a témata. Učí vás další studenti - nadšenci do svých oborů, většinou se nepředpokládají zásadní vstupní znalosti a vše je vysvětleno srozumitelně, mezi přednáškami se můžete seznámit s aktivními lidmi sdílejícími vaše zájmy, a všude vládne neformální, uvolněná atmosféra.

Ačkoli v Ostravě přednášková noc byla poprvé, organizace byla zvládnutá skvěle. Kromě třicítky "amatérských" přednášejících bylo možno si vyslechnout tři různé odborníky z univerzit a jejich přednášky (Ne)přesnosti v seriálu Černobyl, Barevná poezie vesmíru a Fascinující svět designu. π noc nabídla také širokou paletu doprovodných aktivit, zahrnující workshopy prezentačních dovedností a první pomoci, kreativní koutek, chemické pokusy a únikovou hru. A gurmáni jistě ocenili půlnoční překvapení v podobě palačinek.

V Praze byly přednášky, včetně hostovské na téma Mikrobi v nás, také dobře zorganizované. Je ale pořád co zlepšit. Místu by lepší označení rozhodně neškodilo. Ačkoli bylo zajímavou zkušeností kreslit celou matematickou prezentaci na tabuli poté, co technika zradila, stihnout celé se to nedalo. A k naprosto dezorganizovanému spacímu systému bych mohla říct stručně - s tím, že se na cestu domů (pro některé napříč republikou) alespoň trochu vyspíte, na pražských nocích počítat nelze.

V Brně byla akce podobně vydařená jako v Ostravě, nezaregistrovala jsem žádný problém. Kromě přednášek bylo několik různých workshopů týkajících se prezentačních dovedností, hudby i vědy. Tradicí BrNOCi je mysteryroom, co to ale je zatím zůstává mystery i pro mě, nezúčastnila jsem se. Nechyběl dokonce ani koncert a promítání filmu o historii přednáškových nocí. Zakoupit bylo možno mnoho praktických upomínkových předmětů - jako přednášející s tématem ekologie musím pochválit zejména znovupoužitelné kelímky, které zde úplně nahradily jednorázové plasty ještě dřív, než se to stane povinností.

To by tedy jako shrnutí ode mne bylo všechno. Jestli jsem některé z vás povzbudila k účasti, třeba se na některé další přednáškové noci potkáme...

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky